metod ich badan oraz zakresu stosowania w budownictwie drogowym i lotniskowym

Należy podkreślić, że część teoretyczna i chemiczna pracy, dotycząca składników emulsji i procesu jej wytwarzania, będzie tu omówiona w dużym skrócie, niezbędnym do zrozumienia istoty tych zagadnień przez techniczny personel drogowy. Bardziej szczegółowo natomiast będą omówione zagadnienia, dotyczące technologii wytwarzania emulsji, sposobów i metod ich badań oraz zakresu stosowania w budownictwie drogowym i lotniskowym, co jest najistotniejsze dla inżynierów i techników, zatrudnionych w nowoczesnym budownictwie drogowym. W drogownictwie stosowane są również w wielu krajach emulsje anionowe produkowane od wielu lat. Emulsje te są znacznie łatwiejsze w produkcji niż kationowe, lecz ich stosowanie na budowie wymaga dobrej pogody, prawie suchych powierzchni, na których będą rozprowadzone, oraz głównie powietrzno-suchych materiałów. Z tego powodu emulsje te mają największe zastosowanie w krajach o znacznie cieplejszym niż polski klimacie i w bar dziej ustabilizowanych okresach pogody. Poza tym emulsje anionowe są najwięcej przydatne do stosowania przy użyciu do robót kruszywa kamiennego o charakterze zasadowym (wapienie, dolomity, gabro, bazalty itp.) Przy użyciu natomiast do tych robót kruszywa kamiennego o charakterze kwaśnym, zachodzi konieczność stosowania do emulsji anionowych lub do kruszywa odpowiednich dodatków zwiększających przyczepność asfaltu do tego kruszywa, co komplikuje całą technologię wykonywania robót, zwłaszcza w naszych warunkach klimatycznych. Z omówionych poprzednio powodów stosowanie emulsji anionowych w budownictwie drogowym zostało w Polsce prawie całkowicie zaniechane. Nie jest to zupełnie słuszne, gdyż w niektórych regionach Polski mogą one być z powodzeniem stosowane przy odpowiedniej wydajnej mechanizacji, umożliwiającej szybkie wykonanie robót, całkowity rozpad emulsji i wykończenie wykonywanego odcinka robót w okresie bezdeszczowym. [patrz też: domki letniskowe mazury, Producenci domów drewnianych letniskowych, Domy letniskowe drewniane producent ]

Powiązane tematy z artykułem: domki letniskowe mazury Domy letniskowe drewniane producent Producenci domów drewnianych letniskowych